Jego mocnymi punktami są

  • Do okrągłych bel
  • 2 zęby Ø 40 × 1000 mm dł. użytk. w pozycji stałej
  • Zaczep MX lub Euro przykręcany
  • Nadstawka przesuwna (od 1090 do 1890 mm / system teleskopowy bez narzędzi)
  • Krótkie zęby (800 mm dł. użytk.) lub długie zęby (1200 mm dł. użytk.)

Dane **
Wysokość sterty 5
Jednoczesny chwyt bel okrągłych 2
Rozstaw między zębami 850
Wysokość z nadstawką 1890
Wysokość z nadstawką 1090