ŁYŻKA 4 w 1 MX

Przystosowana do prac komunalnych!

Prawdziwy osprzęt wielofunkcyjny, umożliwiający wykonywanie prac różnego rodzaju: prac ziemnych, załadunku, odśnieżania. Dzięki obudowanym szczękom i wyjątkowemu ostrzu nacierającemu oraz przeciwostrzu tylnemu stanowiącym wyposażenie seryjne, łyżki można używać jako czerpaka, równiarki, a nawet spychacza — bez konieczności zmiany akcesoriów.

Opcja: Zęby fabrycznie spawane (BQU 150 = 6 zębów / BQU 180 = 7 zębów / BQU 210 = 8 zębów)

Dane **
Modele Szerokość (L) Ciężar Pojemność użytkowa Wysokość (H)
BQU 150 1,53 370 420 l 860
BQU 180 1,83 415 500 l 860
BQU 210 2,13 470 585 l 860