MANUBAL V5000HD

Wydajno?? i kompaktowa budowa w jednym .

Je?li szukamy wydajnego urz?dzenia do uk?adania, które jednak nie b?dzie zajmowa? du?o miejsca, ten model chwytaka MANUBAL idealnie spe?ni nasze oczekiwania. Ponadto jego wzmocniona konstrukcja gwarantuje niezawodne dzia?anie przez wiele lat intensywnego u?ytkowania.

- Wysoko?? zewn?trzna: 2,30 m
- Chwytak z 12 z?bami
- wysoko??: 190 cm
- Zaczep przykr?cany
- Opcje: nadstawka 30 cm, zestawy z?bów dolnych z rozstawem 850 mm lub 1700 mm

Dane **
Wysokość układania w stertę bel okrągłych 5
Wysokość układania w stertę bel prostokątnych 10
Średnica bel Od 0,90 do 1,80 m
Jednoczesny chwyt bel okrągłych 2
Jednoczesny chwyt bel prostokątnych 4
Il. zębów 12
Maksymalna masa bel 1800