Sterowanie linkowe: rozwiązanie ekonomiczne

 

PROPILOT System®

PROPILOT System®

Sterowanie za pomocą linek stalowych w trybie dwustronnego działania i podtrzymywanego położenia pływającego.