Skip Navigation LinksAccueil > Produkty > Ładowacze > T400 > Oprzyrządowanie / opcje

Kolor specjalny

Ładowacz MX w kolorze twojego ciągnika

Dla całkowitej integracji ładowacza z ciągnikiem MX oferuje jego przemalowanie na dowolnie wybrany kolor.