Skip Navigation LinksAccueil > Informacje prawne

 

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy M-extend France z siedzibą w Acigné (Francja).

 

Rezerwacja poszczególnych nazw domen została dokonana zgodnie z zasadami obowiązującymi w AFNIC.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do dostępu, zmiany, korekty lub usuwania swoich danych osobowych. Odpowiednie wnioski należy kierować wyłącznie listownie do firmy M-extend France.

 

M-extend France zobowiązuje się m.in. do podjęcia wszelkich użytecznych środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez swoich pracowników, a w szczególności w celu ochrony przed zniekształceniem, uszkodzeniem lub przekazaniem nieupoważnionym osobom trzecim.

 

Przypominamy, że treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia i nie mają wartości kontraktowej.

Wszelkie odniesienia do niniejszej strony internetowej muszą stanowić przedmiot informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres contact@m-x.eu. M-extend France zastrzega sobie prawo do zażądania usunięcia takiego odniesienia.

 

Niniejsza strona internetowa stanowi dzieło chronione we Francji prawami własności intelektualnej, a za granicą obowiązującymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw autorskich. Naruszenie któregokolwiek z praw autorów dzieła stanowi przestępstwo w świetle artykułu L.335-2 kodeksu własności intelektualnej, podlegające karze pozbawienia wolności do 2 lat i grzywny w wysokości do 152 450 euro.

© 2021 M-extend France
19, rue de Rennes FR-35690 ACIGNE
S.A.S.U., wysokość kapitału 5 656 560 euro
Rejestr handlowy i spółek Rennes: B 639 200 260
Nr SIRET: 639 200 260 000 29
Nr identyfikacyjny VAT: FR 32 639 200 260

E-mail: contact@m-x.eu

 

Wszelkie prawa zastrzeżone — powielanie częściowe lub całkowite bez zezwolenia pisemnego zabronione.