Skip Navigation LinksAccueil > Firma > Pracuj w MX

MX, firma z ludzkim obliczem

Wszyscy, którzy tu pracują mówią: Spółka MX się rozwinęła, a mimo to przedsiębiorstwo nie straciło nic ze swojego pierwotnego klimatu rodzinnej firmy! Schemat organizacyjny jest prosty. A kierownictwo dostępne. Szybko podejmuje się tu decyzje.

Najważniejsze wydarzenia organizowane są w przyjaznej atmosferze w danym dziale usługowym lub przez wszystkich pracowników.

Nasz system wartości zakłada wysłuchanie personelu

Wartości przedsiębiorstwa, które charakteryzowały go kiedyś, są nadal istotne i będę takie również w przyszłości, zostały zdefiniowane przez wszystkie pracujące tu osoby. Są filarem racjonalnego działania tej firmy.

Odpowiedzialność, współpraca i odwagę to nasze wartości! A ty?

odpowiedzialność

Podstawę oczekiwanego postępowania w przedsiębiorstwie stanowi odpowiedzialność.

współpraca

Wierzymy w inteligencję zbiorową, dlatego też współpraca jest najważniejsza: polega na wysłuchaniu drugiej osoby, ugodzie i podjęciu wspólnej decyzji, która jest nadrzędna wobec partykularnych opinii.

odwagę

U każdego pracownika docenia się odwagę: która polega na przezwyciężaniu własnych zahamowań i ośmieleniu się proponowania nowych pomysłów i ulepszeń. Spontaniczność jest mile widziana!

Pogodzenie życia osobistego i zawodowego jest łatwiejsze

Firma zdaje sobie sprawę z potrzeby łączenia życia zawodowego i osobistego oraz zapewnia pracownikom środki do osiągnięcia tej równowagi. Zbiorowy rozkład zajęć wynosi 36 godzin tygodniowo średnio przez 4,5 dnia i daje pracownikom, którzy nie są menedżerami, czas na ich osobiste życie. Zaplanowane wnioski są dobrze przyjmowane: ułatwiony jest urlop rodzicielski lub redukcja czasu pracy po przejściu na emeryturę. Telepraca jest przedmiotem analizowanym w firmie i wkrótce stanie się przedmiotem eksperymentu. Pracownicy mają rozwiązanie dla regularnej lub okazjonalnej opieki nad dziećmi, ponieważ firma zastrzega sobie, na korzyść swoich pracowników, 7 pełnoetatowych miejsc w żłobkach sieci Babilou.

Przedsiębiorstwo znajdujące się w leśnym otoczeniu, blisko natury oferuje pracownikom w czasie przerwy obiadowej możliwość uprawiania sportu. Tenis, siłownia, jogging, rowery to dyscypliny, które każdy tu może uprawiać samodzielnie lub w grupie. Firma regularnie sponsoruje imprezy sportowe, wokół których łączy pracowników z poczuciem humoru. To doskonała możliwość, aby zintegrować pracowników i szybko nawiązać nić sympatii między kolegami w pracy.

Przedsiębiorstwo wspiera karierę swoich załóg i współpracowników

Pracownicy mają prawdziwe perspektywy w zakresie rozwoju zawodowego: MX tworzy stanowiska pracy: w ciągu 6 lat przedsiębiorstwo zwiększyło swoje zatrudnienie o 30% i dziś liczy sobie 600 pracowników. Przedsiębiorstwo ma zintegrowaną strukturę, dlatego MX oferuje ponad 150 stanowisk w różnych zawodach. Każdego roku firma przyjmuje od 10 do 15 uczniów na praktyki i około 40 studentów na staż. Ponadto wszystkie wolne stanowiska są otwarte dla pracowników i każdy ma możliwość ponownie złożyć swoją aplikację i rozwinąć swoje kompetencje: w ciągu 3 ostatnich lat swoje stanowisko zmieniło 100 pracowników !

Profesjonalne szkolenie w samym sercu procesu

Firma proponuje także liczne szkolenia, aby każdy pogłębiał umiejętności i rozwijał swoją karierę zawodową. W 2017 roku blisko 3% personelu przeszło szkolenie zawodowe. W tym roku, 4 grupy liderów zespołu biorą udział w długofalowym programie wspierającym, który kończy się otrzymaniem CQPM (certyfikat kompetencji dla branży metalurgicznej), dyplom uznawany w tym sektorze przemysłowym. MX przygotuje również cykl szkoleń z języka francuskiego dla pracowników zagranicznych i zaoferuje zatrudnionym, którzy nie są biegli w kwestii cyfryzacji, szkolenie przybliżające ten problem.