Sterowanie elektroniczne: rozwiązanie technologiczne

e-PILOT System

e-PILOT System®

System sterowania elektronicznego obejmuje 3. funkcję o działaniu bezpośrednim i stopniowym oraz czynności łączone (podnoszenie + wychył + 3. funkcja).