4. funkcja

Jest dostepna dla osprzetu wymagajacego dwóch funkcji hydraulicznych.