Skip Navigation LinksAccueil > Informacje prawne

 

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy MX z siedzibą w Acigné (Francja).

 

Rezerwacja poszczególnych nazw domen została dokonana zgodnie z zasadami obowiązującymi w AFNIC.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do dostępu, zmiany, korekty lub usuwania swoich danych osobowych. Odpowiednie wnioski należy kierować wyłącznie listownie do firmy MX.

 

MX zobowiązuje się m.in. do podjęcia wszelkich użytecznych środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez swoich pracowników, a w szczególności w celu ochrony przed zniekształceniem, uszkodzeniem lub przekazaniem nieupoważnionym osobom trzecim.

 

Przypominamy, że treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia i nie mają wartości kontraktowej.

Wszelkie odniesienia do niniejszej strony internetowej muszą stanowić przedmiot informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres contact@m-x.eu. MX zastrzega sobie prawo do zażądania usunięcia takiego odniesienia.

 

Niniejsza strona internetowa stanowi dzieło chronione we Francji prawami własności intelektualnej, a za granicą obowiązującymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw autorskich. Naruszenie któregokolwiek z praw autorów dzieła stanowi przestępstwo w świetle artykułu L.335-2 kodeksu własności intelektualnej, podlegające karze pozbawienia wolności do 2 lat i grzywny w wysokości do 152 450 euro.


© 2012 Mailleux company
19, rue de Rennes FR-35690 ACIGNE
S.A.S.U., wysokość kapitału 5 656 560 euro
Rejestr handlowy i spółek Rennes: B 639 200 260
Nr SIRET: 639 200 260 000 29
Nr identyfikacyjny VAT: FR 32 639 200 260

E-mail: contact@m-x.eu

 

Wszelkie prawa zastrzeżone — powielanie częściowe lub całkowite bez zezwolenia pisemnego zabronione